Rafmar S.C. 
Profesjonalne szkolenia i obsługa w zakresie BHP

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do systematycznego szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Oferujemy następujące szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:
  • szkolenia wstępne (instruktaż ogólny),
  • szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (także online na platformie e-learningowej),
  • szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych (także online na platformie e-learningowej).
 
Wszystkie szkolenia prowadzone sa przez doświadczonych wykładowców zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr.180 poz. 1860 z póżn. zm).
 
 
 
 
 
 
 

  

 

powered by prot Hosting