Rafmar S.C. 
Profesjonalne szkolenia i obsługa w zakresie BHP
Home      Szkolenia ppoż
 
TEMATYKA SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBEJMUJE
  • Rodzaje zagrożeń pożarowych
  • Zasady rozmieszczania sprzętu przeciwpożarowego
  • Zapoznanie pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego
  • Oznakowanie ewakuacyjne
  • Zasady ewakuacji
  • Zasady obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego
  • Zasady postępowania na wypadek pożaru
  • Zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo
powered by prot Hosting