Rafmar S.C. 
Profesjonalne szkolenia i obsługa w zakresie BHP

 

  • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp;
  • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych  w celu ich likwidacji;
  • Pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp;
  • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby oraz pomoc w sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego.
  • Współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną;
  • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy;
  • Doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej;
  • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla wszystkich pracowników firmy;
 
 
 
 
 

 

powered by prot Hosting