Rafmar S.C. 
Profesjonalne szkolenia i obsługa w zakresie BHP
 
Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa i jest niczym innym jak szczegółowym i dokładnym sprawdzeniem i oceną tego, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę ludziom i pracownikom. Celem oceny ryzyka jest też upewnienie się, że nikt nie ulegnie wypadkowi ani nie zachoruje wskutek oddziaływania czynników środowiska pracy.
Art. 226 Kodeksu pracy określa, że to pracodawca:
1. Ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
2. Informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Opracowujemy kompletną dokumentację, która jednocześnie stanowi potwierdzenie wykonania oceny ryzyka dla potrzeb organów kontrolnych. W opracowaniu uwzględniamy wszystkie zalecenia PN-N-18002. Wykonana prze nas ocena dotyczy nie tylko stanowiska pracy, ale konkretnych czynności wykonywanych przez pracownika.
 
 
 
 

 

powered by prot Hosting